ANHYDRITOVÉ LITÉ POTĚRY

- Kvalitní anhydritové lité potěry
- Příjemná cena
- Anhydritový potěr od Fa: CEMEX
- Rychlost - denní výkon až 1000 m2
- Čistota a dostupnost - potěry jsou dováženy v domíchávačích a čerpány dieselovým čerpadlem.
Proto není potřeba voda ani elektřina na staveništi!

betonáž novostavby

- Služby poskytujeme po celém území České republiky.
- Anhydritové lité podlahy jsou vhodné pro rodinné domky, byty, administrativní budovy a průmyslové stavby.
- Díky svým vlastnostem jsou pak zvláště vhodné pro podlahové topení.
- Naše firma nabízí samonivelační anhydritový potěr ANHYFLOW.
- Další informace o nabízeném anhydritovém potěru naleznete na stránkách:

Provádíme:
- pokládku kročejové izolace,
- pokládku podlahových polystyrenů,
- pokládku dilatační obvodové pásky,
- pokládku separační fólie,
- vylití samotného anhydritového potěru.
- Přibližně po 14 dnech podlahy přebrušujeme.

Cena lité podlahy se odvíjí mimo jiné od umístění stavby, celkové velikosti vylívané plochy a síly (výšky) vrstvy.
Z tohoto důvodu se cena za m2 liší v jednotlivých případech. Máte-li zájem, kontaktujte nás a my vám zdarma
vyhotovíme a pošleme zpět nabídku s cenovým rozpočtem. Veškeré detaily o použitém materiálu, časové
náročnosti a cenu vám upřesníme v naší kompletní nabídce, kterou pro vás nezávazně zdarma vypracujeme
na základě vaší poptávky.


PĚNOBETON

Je lehčený samonivelační stavebni materiál vhodný pro výplňové a vyrovnávací vrstvy vodorovných konstrukcí
podlah, stropů, střech a teras.

Má dobrou mechanickou pevnost, dobrou požární odolnost a výborné tepelně a zvukově izolační vlastnosti,
vysokou odolnost vůči vlhkosti, plísním a škůdcům. Díky vynikající tekutosti a s tím spojeným rychlejším
uložením umožňují denní výkon až 1000 m2. Pěnobeton však nelze použít jako spádovou plochu, a proto
je v takovýchto případech nutné použití polystyrenbeton.

Pěnobeton patří do skupiny lehkých betonů s tím, že namísto aplikace plniva, které bude mít menší objemovou
hmotnost, než beton prostý, se používá vzduchová bublinka. Tzn., že se vyrobí hustá technická pěna, která
se vmísí podle předem přesně určeného poměru do cementového mléka. Jakmile dojde k procesu tuhnutí,
technická pěna zůstane uzavřena v cementovém mléku a vznikne tím maličká vzduchová komůrka, která
působí jako dobrý tepelný izolant.


SAMONIVELAČNÍ BETONOVÝ POTĚR

V poslední době umožňuje výrobu tzv. samohutnitelných betonů. Tyto betony jsou používány i pro provádění
nosných desek podlah v bytové výstavbě. Jedná se o novou technologii provádění podlah, kdy se pro výrobu
potěrů využívá přísad -superplastifikátorů . Betonový potěr má vysokou tekutost, dokáže se téměř srovnat
sám a umožňuje aplikaci bez nutnosti strojního hutnění. Použití superplastifikátorů a dalších přísad, které
omezují smrštění betonu, lze dosáhnout snížení obsahu jemných částic ve směsi a beton je tak daleko méně
náchylný na tvorbu trhlin. Z důvodu nižšího smrštění je minimalizována i deformace podlahových desek.

U hotových podlah ze samonivelačních betonových potěrů lze dosáhnout rovinatost ą 2 mm/m2 a není nutné
dále vyrovnávat pod finální nášlapné vrstvy. Vynikající zpracovatelnost umožňuje i denní výkon až 1500 m2.
U podlahového vytápění se doporučuje desku vyztužit kari sítí.

Podlahová deska má vysokou pevnost a je velmi kompaktní. Vysychání desky je pomalé a po 28 dnech
od položení za normálních klimatických podmínek vnitřní vlhkost klesne cca pod 4%.